Odlewnia Żeliwa „FANSULD” realizuje Projekt pt. „ROZBUDOWA INFARSTRUKTURY PRODUKCYJNEJ ODLEWNI „FANSULD”, POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ METODY PRODUKCJI (INNOWACJA PROCESOWA), W CELU OSIĄGNIĘCIA ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA ZAAWANSOWANYCH KONSTRUKCYJNIE ODLEWÓW Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO ŻELIWA”

Projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego określonymi w dokumencie strategicznym pn. „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3)” i wpisuje się w Regionalną Inteligentną Specjalizację województwa świętokrzyskiego (RIS) Przemysł metalowo-odlewniczy, podobszar odlewnictwo metali zgodnie z załącznikiem do planu wykonawczego do RIS3 „Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego”. Projekt wpisuje się również w Strategię Krajowej Inteligencji Specjalizacji (KIS), KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

Celem Projektu jest uzyskanie przez OŻ „FANSULD” nie posiadanych dotychczas możliwości produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o odpowiedzialnych konstrukcjach, spełniających wysokie wymagania wytrzymałościowe i jakościowe.

Projekt dotyczy wdrożenia nowej metody produkcji odlewów z żeliwa, opartej o rozwiązanie będące przedmiotem zgłoszenia patentowego. Wdrożenie nowej technologii opracowanej w AGH umożliwi ponadto produkcję odlewów z żeliwa wysokojakościowego o kontrolowanej morfologii grafitu

W efekcie realizacji projektu zostanie zakupiona i uruchomiona nowa linia technologiczna z topialnią indukcyjną, która spowoduje zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie nowej  metody  produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego.

Planowane do zrealizowania w ramach projektu przedsięwzięcie daje możliwość powstania nowego procesu wytwarzania odlewów z tworzyw (żeliw) nie produkowanych do tej pory przez odlewnię „FANSULD”.

Najważniejsze cechy charakterystyczne Projektu:

– Wartość całkowita projektu: 29 286 462,42 PLN

– Wkład Funduszy Europejskich: 10000000 PLN

FANSULD: Jakość | Nowoczesność | Właściwi Ludzie