W związku z planowaną przerwą remontową w produkcji od dnia 22.12.2023 do 08.12.2023.

Prosimy o zweryfikowanie zapotrzebowania na wyroby i przesłanie do nas zamówień.

Złożenie zamówień w jak najszybszym terminie zagwarantuje państwu odpowiedni czas ich realizacji.

FANSULD: Jakość | Nowoczesność | Właściwi Ludzie