Projekt ma na celu rozwój istniejącego w Fansuld Sp. z o. o. zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej. W trakcie realizacji projektu zakupione zostaną elementy infrastruktury badawczej, takie jak:

– oprogramowanie do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów,
– twardościomierz,
– zestaw do wykonywania testowych układów wlewowych technologią druku 3D,
– młot do badania udarności żeliwa.

Efektem będzie wypracowanie rozwiązań stanowiących innowację produktową – włazów i

wpustów ulicznych o innowacyjnej konstrukcji i wykonanych z żeliwa o kontrolowanej morfologii grafitu oraz żel. sferoidalnego. Będą to wyroby ulepszone, znacząco różniące się od dotychczas produkowanych.

Cel realizowany będzie poprzez:

  • stworzenie systemu szybkiego opracowywania nowych technologii odlewania, opartego o nowoczesne metody projektowania i prototypowania oprzyrządowania odlewniczego.
  • stworzenie infrastruktury do kontroli właściwości stopów i jakości odlewów przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach temperaturowych i przy dynamicznych obciążeniach.  

FANSULD: Jakość | Nowoczesność | Właściwi Ludzie